přeskočit k navigaci »

úvodní stránka » služby » ocelové výztuže pro speciální zakládání staveb » horninové kotvy

Horninové kotvy

Horninové kotvy

Horninové kotvy jsou tělesa, která přenášejí tahové síly od konstrukce do podloží (horniny). Většinou se používají ve skupinách. Často také pro zajištění stability pilot (zápor).

Kotva se skládá z hlavy, táhla a kořene. Tahová síla působící na hlavu se přes táhlo přenáší do kořene upevněného v hornině.

Zjednodušený technologický postup

  1. provedení vrtu
  2. vyplnění vrtu zálivkou
  3. injektáž kořene
  4. kompletace hlavy
  5. napnutí kotvy pomocí napínacího zařízení

Táhlo kotvy může být tvořeno tyčemi, nebo 1 – 12 ocelovými pruty o průměru 25, 32 či 36 mm. Zatímco tyčová kotva přenáší do podloží síly do 500 kN, kotva lanová může být použita až do 1800 kN.

Ocelové pruty a další betonářské výztuže dodává firma Holenda s.r.o Více informací o výrobě ocelových výztuží do betonu »

 

V případě zájmu o betonářské výztuže, nebo o naše další služby nás kontaktujte. Můžete využít třeba nezávazný on-line kontaktní formulář.

 
 
Holenda s.r.o.

Holenda s.r.o.
Legionářů 373, 261 01 Příbram VII

tel., fax: +420 353 633 285
email: info@holendasro.cz