přeskočit k navigaci »

úvodní stránka » služby » ocelové výztuže pro speciální zakládání staveb » piloty – pilotové zakládání staveb

Piloty – pilotové zakládání staveb

Piloty – pilotové zakládání staveb

Pilotové zakládání staveb je jednou z nejstarších a nejvyužívanějších metod v oboru speciálního zakládání staveb od rodinných domů přes mostní pilíře až po velké výrobní haly. Piloty se používají samostatně, v případě velkého zatížení i ve skupinách. Piloty mají úlohu hlubinných základů, které přenášejí osová i příčná zatížení do únosné základové půdy.

Piloty jsou obvykle kruhová tělesa o průměru 300 – 3000 mm. V případě menšího průměru se jedná o mikropiloty. Výztuž piloty tvoří ocelový armokoš. Právě tyto a další ocelové výztuže odběratelům na míru dodává firma Holenda s.r.o na stavby v ČR i na Slovensku. Více informací najdete na stránce „Výroba betonářských výztuží a armatur“.

Nejčastější využití pilot:

 • základy sloupů
 • základy mostních pilířů
 • základy výrobních hal, nákupních center apod.
 • protihlukové stěny

Druhy pilot:

Piloty můžeme rozdělit na 2 základní druhy. Piloty u nichž je třeba vytěžit zeminu z vrtu a piloty, u nichž se zemina z vrtu netěží, ale roztlačuje do okolí.

 • Nejčastěji se používají vrtané piloty
  1. 1.) Pro hloubení vrtu a těžení zeminy se využívá rotačně náběrové vrtání, výjimečně i drapákového hloubení.
  2. 2.) Do vrtu se vkládá armokoš.
  3. 3.) Po vložení armokoše následuje betonáž vrtu.
  4. 4.) V nestabilních zeminách pažíme vrty ocelovými pažnicemi.
 • V nestabilních zeminách je výhodné použít piloty prováděné průřezovým šnekem
  1. 1.) Vrt je hlouben, aniž by byla těžena zemina – je neustále zapažen zeminou.
  2. 2.) Betonáž vrtu probíhá současně s vytahováním šneka. Rychlost betonování = rychlost vytahování.
  3. 3.) Následuje vtlačení armokoše do čerstvého betonu.
 

V případě zájmu o betonářské výztuže, nebo o naše další služby nás kontaktujte. Můžete využít třeba nezávazný on-line kontaktní formulář.

 
 
Holenda s.r.o.

Holenda s.r.o.
Legionářů 373, 261 01 Příbram VII

tel., fax: +420 353 633 285
email: info@holendasro.cz