přeskočit k navigaci »

úvodní stránka » služby » ocelové výztuže pro speciální zakládání staveb » podzemní stěny – speciální zakládání staveb

Podzemní stěny – speciální zakládání staveb

Podzemní stěny jsou jedním z mladších prvků speciálního zakládání staveb. Bez nich si lze však těžko představit založení stavby v uzoučkých městských ulicích, u pažení stavebních jam a v mnoha dalších případech.

Betonářskou ocel pro vyztužení podzemních stěn a dalších prvků speciálního zakládání staveb dodává firma Holenda s.r.o Přečtěte si více o výrobě ocelových výztuží do betonu »

Dle účelu použití podzemních stěn se volí jejich druh:

 • podzemní stěny těsnící
 • monolitické podzemní stěny
 • prefabrikované podzemní stěny
 • tenké těsnící podzemní stěny

Tloušťka podzemních stěny se pohybuje v rozmezí 400 – 1500 mm a sahají obvykle do hloubky cca 30 m. Jejich využití je ovšem možné až do 150 m pod zem.

Nejčastější využití podzemní stěny:

 • stísněné prostory, kde nelze zakládat pomocí svahové jámy
 • jako pažící konstrukce stavebních jam
 • u příliš hlubokých svahových jam
 • je-li svahová jáma pod hladinou spodní vody
 • pohledové opěrné stěny, podchody
 • utěsnění podloží přehrad, hrází apod.
 • zamezení kontaminace spodních vod

Podzemní stěny se používají často v kombinaci s dalším prvkem speciálního zakládání staveb a to s kotvami.

Zjednodušený technologický postup:

 1. vytěžení rýhy (lamely) hydraulickým drapákem, nebo hydrofrézou
 2. vyplnění lamely betonem, železobetonem, prefabrikátem, nebo různými suspenzemi dle druhu a účelu podzemní stěny
 3. osazení armokoše
 4. zajištění vodotěsnosti spár pomocí těsnících prvků
 5. po zatvrdnutí výplně lze podzemní stěnu kotvit, až po úroveň definitivního výkopu
 

V případě zájmu o betonářské výztuže, nebo o naše další služby nás kontaktujte. Můžete využít třeba nezávazný on-line kontaktní formulář.

 
 
Holenda s.r.o.

Holenda s.r.o.
Legionářů 373, 261 01 Příbram VII

tel., fax: +420 353 633 285
email: info@holendasro.cz